0723 228 718cristiansararu@gmail.com Avocat Cristian Săraru
Peste 20 ani de expertiență in profesie
0723 228 718cristiansararu@gmail.com Avocat Cristian Săraru
Peste 20 ani de expertiență in profesie

Viziune și principii

Viziunea și provocarea noastră este de a atinge și depăși așteptările clienților noștri.

În acest scop, gratie unei experiente de peste 20 de ani in profesie, prin comunicare deschisă, devotament, respect și integritate, propunem soluții optime pentru solutionarea cauzelor ce ne sunt încredințate.
Ne conducem după cele mai înalte standarde ale eticii profesionale si confidențialității, punând în valoare cunoștințele și experiența echipei pentru a livra clientului servicii la cele mai înalte standarde de profesionalism.
Gândim obiectiv, avem spirit creativ și punem pasiune în tot ceea ce facem.
Identificăm nevoile reale ale clienților noștri, le demistificăm legea pentru a-i ajuta să o înțeleagă, îi informăm în mod complet pentru a putea lua deciziile corecte.
Dedicația și loialitatea față de obiectivele clienților noștri ne determină să îi reprezentăm cu succes în cele mai competitive medii.
Întelegem nevoia clienților noștri de a obține nu numai expertiza noastră, ci mai ales rezultate concrete, motiv pentru care întotdeauna eforturile noastre sunt îndreptate în această direcție.
Fiecare cauza care ne este încredintată beneficiază de o abordare complexă și reprezintă ocazia de a pune în practică experiența și cunoștințele acumulate in peste 20 de ani de profesie, pentru a obține rezultatul dorit de client.
Cu experiența practică și abilitatea de a negocia îi ajutăm adesea pe clienții noștri să evite un litigiu. Când nu există alternativă, le susținem cauza până la atingerea rezultatului dorit.
În acest scop, colaborăm îndeaproape cu profesioniști din domeniile conexe: notari, experți tehnici judiciari, contabili sau consultanți financiari.

C.V.

CRISTIAN SARARU
AVOCAT

Experiență profesională:

2020 – Decan al Baroului Galați

2020 – Director al Institutului Național pentru Pregatirea și Perfecționarea Avocaților – Centrul Teritorial Galați

2020 – Consilier in cadrul Consiliului Uniunii Naționale a Barourilor din România

2016 – Reales Prodecan al Baroului Galați

2016 – Consilier în cadrul Consiliului Uniunii Naționale a Barourilor din România

2014 – Delegat al Baroului Galați la Congresul UNBR din 28-29 martie 2014

2012 – Reales ca și consilier în Consiliul Baroului Galați

2012 – Ales Prodecan al Baroului Galați

2010 – Lector / formator în cadrul INPPA – Centrul Teritorial Galați

2009 – Coordonator al Serviciului de Asistență Judiciară Galați

2007- Ales consilier în Consiliul Baroului Galați

2007 – 2022 – Delegat al Baroului Galați la Congresele UNBR

Educație și formare profesională:

1994 – 1998 – Facultatea de Drept a Universității București

1998 – licențiat în drept al Universității București

2005 – Curs de specializare organizat de Consiliul Național Român pentru Refugiați și Ambasada Regatului Unit al Marii Britanii în România, pe tematica refugiaților

2009 – participare simpozion : Rolul avocatului în infăptuirea justiției;

2010 – Participare la proiect twinning „Combaterea spalării banilor și a finanțării terorismului”

2012 – Participare simpozion : Modificările și implicațiile practice cu privire la Codul civil și Codul de procedură civilă – Galați, 15-30 octombrie 2012

2013 – Participare simpozion : Noul cod penal și Codul penal anterior

2015 – Participare la conferința „Ințelegerea și aplicarea noilor coduri fundamentale ale României”

2015 – Participare la conferința „Infracțiuni contra infăptuirii justiției. Drepturi și obligații deontologice ale judecătorilor și avocaților”;

2017 – Participare la colocviul național în honorem Prof. univ. dr. George Antoniu

2020 – Participare la conferința internatională « Exploration, education and progress in the third millenium » organizată de Universitatea Dunărea de Jos Galați, INPPA-CT Galați și Baroul Galați, în perioada 8-9 mai 2020

2021 – Participare la conferința internatională « Exploration, education and progress in the third millenium » organizată de Universitatea Dunărea de Jos Galați, INPPA-CT Galați și Baroul Galați, în perioada 13-14 mai 2021

Servicii

Echipa noastră asigură asistență juridică și reprezentare pentru protejarea drepturilor și intereselor dumneavostră în toate domeniile dreptului.

Drept penal

Drept civil

Dreptul familiei

Drept comercial

Recuperare creanțe

Drept financiar/fiscal

Contencios administrativ

Dreptul Muncii

Drept penal

asistență si reprezentare in fața organelor de urmărire penală (Poliție, Parchet, DNA, DIICOT);

asistență si reprezentare in fața instanțelor de judecată, inclusiv la Înalta Curte de Casație și Justiție;

asistență si reprezentare în fața Curții Constituționale;

asistență și reprezentare în diverse proceduri extrajudiciare, pentru evitarea implicațiilor penale sau a riscurilor complexe;

consultanță și prevenție a problemelor de natură penală;

redactarea de plângeri penale, memorii, plângeri împotriva soluțiilor sau actelor organelor de urmărire penală;

redactarea căilor de atac împotriva hotărârilor pronunțate de instanțele de judecată în litigii penale;

redactarea tuturor documentelor necesare bunei desfășurări a unui litigiu penal.

Drept civil

asistenţă şi reprezentare persoane fizice sau juridice;

consultanță privind interpretarea și aplicarea legii civile;

negociere si redactare contracte si alte acte civile;

analizarea si interpretarea contractelor și altor acte civile prezentate de clienți;

redactarea și susținerea acțiunilor civile în fața instanțelor de judecată;

revendicări case și terenuri/acțiuni posesorii/granituiri;

recuperare debite;

drept succesoral/moșteniri/donații;

ieșiri din indiviziune/partaje;

evacuări/reintegrări în locuință;

acțiuni pentru anularea actelor notariale;

acțiuni pretenții împotriva companillor de asigurare/reasigurare;

reprezentare în faza executării silite a hotărârilor judecătorești;

contestații/opoziții la executare silită.

Drept comercial

redactare / negociere contracte comerdale;

servicii de recuperare a creanțelor;

înființare, fuziuni, divizări și dizolvări de societăți comerciale;

asistență și reprezentare în dreptul concurenței / drepturi de autor;

asistență reprezentare juridică în procedura reorganizării judiciare și a falimentului;

Dreptul familiei

divorț, anularea căsătoriei;

partaj bunuri comune ale soților;

adopție;

obținere custodie minori;

tagada/stabilire paternitate;

stabilire/modificare pensie alimentară.

Drept financiar/fiscal și contencios administrativ

consultanță juridică și reprezentare în litigii privind taxe vamale, Impozitul pe profit / venit, taxa pe valoarea adăugată, impozite și taxe locale;

contestarea proceselor verbale de control și a decizillor de impunere;

contestarea proceselor-verbale prIvInd contravențiile la regimul circulației/ taxa de drum / rovigneta;

consultanța juridică și reprezentare în litigii de contendos administrativ.

Dreptul muncii

consultanță privind interpretarea și aplicarea legii in domeniul dreptului muncii;

asistență și reprezentare in negocierile pentru încheierea, derularea sau încetarea contractelor de muncă;

asistență și reprezentare în procedura de cercetare disciplinară;

asistență juridică pentru sindicatele din domeniu, în vederea respectării drepturilor angajaților si obținerii drepturilor salariale cuvenite;

redactarea și susținerea acțiunilor de dreptul muncii în fața instanțelor de judecată;

redactarea căilor de atac împotriva hotărârilor pronunțate de instanțele de judecată.

Onorarii

Adoptam o atitudine flexibilă în ceea ce privește costurile de fiecare dată când stabilim onorariul, astfel că putem agrea un onorariu fix dar și un onorariu de succes, funcție de complexitatea și obiectul litigiului.

Pentru acei clienți care doresc asistență juridică permanentă în toate domeniile, încheiem contracte pe termene mai îndelungate, cu plata lunară a onorariului

Stabilirea onorariilor depinde, în esență, de următoarele elemente:

timpul și volumul de muncă solicitate pentru executarea mandatului primit sau activității solicitate de dumneavoastră;

natura și dificultatea cazului;

conlucrarea cu experți sau alți specialiști impusă de natură, obiectul, complexitatea și dificultatea cazului;

situația financiară a dumneavoastră, în calitate de client;

avantajele și rezultatele obținute pentru profitul dumneavoastră, că urmare a muncii depuse de avocații noștri;

constrângerile de timp în care suntem obligați de împrejurările cauzei să acționam pentru a asigura servicii legale performante.

Onorariile pot fi:

Onorarii orare - sunt stabilite pe fiecare oră de servicii profesionale pe care o prestăm pentru dumneavoastră;

Onorarii fixe - constau într-o suma fixă cuvenită pentru un serviciu profesional sau pentru categorii de astfel de servicii profesionale pe care le prestăm pentru dumneavoastră;

Onorarii de succes - în completarea onorariului fixat putem conveni un onorariu de succes, cu titlu complementar, în funcție de rezultat sau de serviciul furnizat; onorariul de succes constă într-o sumă fixă sau variabilă stabilită în cazul atingerii unui anumit rezultat prestabilit;

Onorariile pot fi formate și din combinarea modalităților enunțate mai sus.

Contact

CABINET INDIVIDUAL DE AVOCATURĂ CRISTIAN SĂRARU